IDEA KONKURSU

Druga edycja konkursu EkoMonster ma za zadanie przekazać uczniom szkół podstawowych z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego, mławskiego sierpeckiego i żuromińskiego wiedzę o kluczowych zagrożeniach środowiskowych w obszarze jakości powietrza. Wśród zidentyfikowanych zagrożeń wyróżnić należy cztery kominy, które skracają oddech mieszkańców miast i wsi. Są to:

  • niska emisja z domowych pieców,

  • palenie papierosów,

  • spaliny samochodowe,

  • pyły przemysłowe.

 

Wszystkie te czynniki są groźne dla zdrowia, a ich równoczesne występowanie mnoży prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych chorób, w tym nowotworów. Zagrożenia płynące z powietrza są niewidoczne, stąd zwykle są nieuświadomione. Dlatego zadanie konkursowe polegać będzie na ich personifikacji.

 

ZADANIE

Aby uczniowie mogli zapamiętać wszystkie cztery czynniki zagrażające zdrowiu, mają za zadanie w drodze klasowej pracy zespołowej stworzyć potwora/maszynę – EkoMonstera, który będzie uosobieniem czterech kluczowych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Stworzenie przez klasę instalacji/rzeźby będzie mogło następnie stanowić punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi w jaki sposób możemy się zmierzyć z czyhającymi w powietrzu zagrożeniami.

 

EkoMonster powinien być instalacją/robotem/maszyną stworzoną z dowolnych materiałów o maksymalnej podstawie 50x50 cm i maksymalnej wysokości 150 cm. Dobrze, by rzeźba powstała z wykorzystaniem surowców przeznaczonych do recyclingu.

© 2018 by Biuro Posła Marka Opioły

09-400 Płock, Stary Rynek 2
tel. 24 362 00 52