Poseł Marek Opioła

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu ekologicznego EKOMONSTER jest poseł Marek Opioła, który jako parlamentarzysta podejmuje kwestie wpływu jakości środowiska naturalnego na zdrowie i jakość życia mieszkańców regionu. Konkurs EkoMonster dedykowany szkołom podstawowym Płocka oraz powiatów płockiego, mławskiego, gostynińskiego, sierpeckiego i żuromińskiego ma za zadanie podwyższanie wśród najmłodszych świadomości ekologicznej i zdrowotnej, aby kolejne pokolenia były świadome występujących zagrożeń oraz by dążyły do ich ograniczenia.

Patronatem honorowym konkurs objęli:

Minister Edukacji Narodowej

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czysta Powietrze”

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku - Płocki Projekt Onkologiczny

Partner konkursu:

Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzący Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA)

© 2018 by Biuro Posła Marka Opioły

09-400 Płock, Stary Rynek 2
tel. 24 362 00 52